WINDYKACJA W POLSCECo to jest windykacja? windykacja to nie jest to samo co egzekucja komornicza! Natomiast cel windykacji jest bardzo podobny – służy odzyskiwaniu pieniędzy od dłużnika dla wierzyciela. Windykator reprezentujący firmę windykacyjną, ma bardzo ograniczone prawa nałożone przez ustawodawcę. Windykator nie może zatem zająć żadnego dobra materialnego na poczet spłaty długu.
Rolą windykatora jest nakłonienie dłużnika do spłaty zobowiązań i podpisania ugody. A czy jest możliwa windykacja na koszt dłużnika? Oczywiście że jest. 
Kiedy na horyzoncie pojawia się problem z odzyskaniem długu, warto taką sprawę powierzyć w ręce osób, które się na tym doskonale znają, czyli doświadczonej kancelarii windykacyjnej. 
Skuteczny windykator to gwarancja sukcesu w negocjacjach z dłużnikiem.


Zasadniczo wyróżnia się obecnie dwa rodzaje windykacji: miękką (polubowną) i twardą (sądową). Czym się różnią? Głównie wykorzystywanymi narzędziami i ponoszonymi kosztami prowadzenia windykacji.
Dla kogo windykacja?
W zasadzie dla każdego! Poczynając od osoby prywatnej - takiego naszego ”Kowalskiego”, poprzez sektory mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, na wielkich spółkach akcyjnych kończąc. Nikt przecież nie będzie godził się na to, by w nieskończoność czekać na zapłatę za wykonaną usługę czy dostawę. Właśnie wtedy z pomocą w odzyskaniu należnych pieniędzy przychodzą narzędzia windykacyjne. Co ważne, im wcześniej zaczyna się proces windykacji, tym większe szanse na jego skuteczność jeszcze na etapie polubownym.


Monika

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Miki , Blogger