WYPADEK W PRACY / ODSZKODOWANIEKażdy przedsiębiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim zakładzie pracy. Niestety mimo przestrzegania tych zasad, dochodzi do wypadków w miejscu pracy. Jakie świadczenia należą się pracownikowi, który uległ wypadkowi.
Odszkodowanie za wypadek....ale co ono obejmuje?
Wspomnijmy jednak na wstępie coś więcej o samej definicji.  Wypadek przy pracy, to zdarzenie jeśli nastąpiło podczas wykonywania rutynowych czynności pracowniczych lub z rozkazu przełożonego, gdy pracownik wykonywał czynności na rzecz pracodawcy bez polecenia, gdy zdarzenie miało miejsce w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązków pracowniczych oraz gdy miało miejsce podczas podróży służbowej pracownika na zlecenie pracodawcy. 


Przy skorzystaniu z pomocy specjalistów  można liczyć na kompleksową i profesjonalną obsługę takiej sprawy. Świadczona jest pomoc przy ustalaniu świadków i okoliczności zaistniałego wypadku.
Specjaliści w Naszym imieniu skompletują dokumentację dowodową niezbędna przy dochodzeniu odszkodowania za wypadek w pracy, bo nie oszukujmy się w takim czasie nie ma się po prostu do tego głowy. 

O jakie świadczenia można się ubiegać? A no takie jak:
  • zadośćuczynienie za poniesione straty fizyczne i psychiczne 
  • zwrot kosztów poniesionych na leczenie


 Monika

4 komentarze:

Copyright © 2014 Miki , Blogger