SZKODA KOMUNIKACYJNA / CO? JAK? GDZIE?


Szkoda komunikacyjna to temat, który warto poruszać. Warto wiedzieć co robić w danej sytuacji i gdzie się zgłosić  Kiedy zdarzy się nam wypadek komunikacyjny warto postarać się o odszkodowanie, które pomoże nam pokryć koszty związane z naprawieniem jego konsekwencji. Oczywiście najważniejsze w takiej sytuacji jest nasze zdrowie i nie ma tutaj absolutnie nic od niego ważniejszego! Natomiast jeżeli  jeżeli nie jesteśmy w stanie zagrożenia życia, warto zająć się kwestiami formalnymi. 
Czym jest szkoda komunikacyjna? W kodeksie cywilnym zawarte jest jedynie bardzo ogólne wyliczenie efektów składających się na pojęcie szkody. Kładzie ona nacisk głównie na straty, jakie poniósł poszkodowany w związku ze zdarzeniem oraz na korzyści, jakie mógłby osiągnąć, gdyby nie zaistniała sytuacja. Ale przyjmijmy tą definicję najbardziej wypracowaną przez doktrynę, tak więc za szkodę uznaje się uszczerbek w dobrach prawnie chronionych (życie, zdrowie i mienie), którego doznało się wbrew swojej woli. 


Jak dobrze wiemy Towarzystwa Ubezpieczeniowe lubią sobie zaniżać taką wycenę szkody komunikacyjnej. To niepotrzebny dodatkowy stres dla nas. Warto więc zwrócić się do firmy która to potrafi rzetelnie wycenić szkodę komunikacyjną
Natomiast jeżeli  właśnie już została dokonana wycena i jak się okazało jest znacznie zaniżona, możemy odwołać się od wyceny szkody komunikacyjnej (w tym wypadku trzeba jednak ponieść już koszty opinii rzeczoznawcy, a nawet wydatki związane z postępowaniem sądowym). Również z tym problemem możemy zwrócić się do firmy która zrobi to bardzo rzetelnie. Sami zaoszczędzimy dodatkowego stresu, nieprzespanych nocy i co ważne uzyskamy godną rekompensatę za poniesioną szkodę.


Pozdrawiam
Monika

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Miki , Blogger